caseportfolio

Ett urval av de projekt som vi har gjort.

i uppdraget ingick:

Med syftet att stärka och bredda den digitala närvaron och varumärket genomfördes en varumärkespositionering och målgruppsanalys som sedan låg till grund för fyra personas.


Vi tog fram en digital strategi innehållandes tonalitet och moodboards, kanalstrategi, aktivitetsplan, strategi för annonsering, content plan, och publicerade därefter på Instagram, Facebook, LinkedIn och TikTok, och skötte all digital annonsering under ett års tid.

tonalitet

Lösningsorienterat, service, professionellt, informativt, inbjudande och inspirerande, formellt men med glimten i ögat.

i uppdraget ingick:

Vi arbetade efter målet att skapa en långsiktig digital strategi för Noot Nordik Kitchens Instagram. För detta genomfördes en målgruppsanalys, som sedan låg till grund för tonalitet i text, bildspråk, content plan och ämnespelare.


Under ett års tid skapade, publicerade och utvärderade vi allt content som publicerades.

tonalitet

Modernt, svenskt, råvaran i fokus, matglädje, detaljinriktat

i uppdraget ingick:

Under uppstarten av varumärket önskades en TikTokstrategi som var enkel att applicera och använda. Strategin innehöll delar som målgruppanalys och personas, tonalitet och brand identity, topic pillars och content idéer kopplat till olika fokusperioder, uppladdningsfrekvens och interaktionsguide.


Med denna strategin som grund har vi sedan skapat löpande content för TikTok.

i uppdraget ingick:

I detta projektet tog vi fram en grafisk profil, logotyp och hemsida efter kundens behov.

grafiskt uttryck + logotyp

hemsida

i uppdraget ingick:

I detta projektet tog vi fram en grafisk profil, logotyp och landningssida efter kundens behov. Vi skapade även en folder och ett tackkort som länkade till landningssidan via en QR-kod för mer information.

landningssida med

presentation paketerbjudanden

grafisk profil

+ logga

tackkort